Beunings college: geen Mer en geen zienswijze tegen windmolens

logo Beuningen Zo min mogelijk lawaai

Beuningen - Het Beuningse college van B&W gaat zeer waarschijnlijk geen zienswijze indienen tegen de aanleg van twee grote windmolens op het terrein van de oude energiecentrale in Nijmegen. Tot teleurstelling van veel inwoners van Weurt zal het college ook geen Milieu effect rapportage (Mer) aanvragen bij de provincie. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Beuningen. Een motie van GroenLinks om toch een Mer aan te vragen, kreeg alleen steun van de andere oppositiepartijen D66 en SP. Fractievoorzitter Frans Houben van Groen Links toonde zich enigszins verbaasd, omdat het college op 7 maart nog bij de provincie juist had aangedrongen op een Milieu effect rapportage. Dit vanwege mogelijke geluidsoverlast en gezondheidsrisico's.    

Ander college-standpunt dan op 7 maart  

Namens het college nam wethouder Piet de Klein dinsdagavond een ander standpunt in. Hij zei dat de provincie uitgebreid heeft gekeken of een Mer noodzakelijk is. De provincie is tot de conclusie gekomen dat een Mer niet nodig is, en het college kan zich daar volgens De Klein in vinden.

'Er is inmiddels wel degelijk onderzoek gedaan naar de invloed van deze windmolens op de naaste omgeving, onder meer wat betreft geluidsoverlast. Uit alle onderzoeken blijkt dat er wordt voldaan aan de 
wettelijke normen,' zo zei de wethouder. Het college ziet dan ook geen juridische gronden om een formele zienswijze in te dienen.

Pleidooi voor zo stil mogelijke windmolens

Wel gaat het college bij de provincie aandringen dat er windmolens komen die zo min mogelijk lawaai produceren. Ook pleit het college ervoor dat de windmolens worden stopgezet, zodra er slagschaduw 
komt op een woning in Weurt.

'Windturbines hebben geen gevolgen voor de gezondheid'

CDA-fractievoorzitter Dave Preijers vroeg aan De Klein of hij kon garanderen dat er door de windmolens geen negatieve gevolgen zullen zijn voor de inwoners van Weurt. De wethouder zei geen expert te 
zijn op dit gebied, maar hij verklaarde dat er bij zijn weten 'geen enkel wetenschappelijk onderzoek bestaat, dat aantoont dat windturbines gevolgen hebben voor de gezondheid'.    

BN&M-raadslid Nicole Bannink vroeg nadrukkelijk aan het college of men wil onderzoeken of er misschien tóch een zienswijze moet worden ingediend. Opvallend genoeg wilde zij de motie van de oppositie echter niet steunen.

Jos Swartjes van de SP steunde de GroenLinks motie wel en wees erop dat de inwoners van Weurt al veel hebben meegemaakt wat betreft ongezondheid en kankergevallen. Swartjes: 'De mensen in Weurt hebben recht op een zeer degelijk onderzoek in de vorm van een Milieu effect rapportage.'  

Via mediapartner RN7

2018 1011 Mediapartners Beuningen geen Mer  
[advertentie]

#wijchenseomroep

22hreplyretweetfavorite
wijchenseomroep Exploitant Groene Heuvels heeft weinig vertrouwen in gemeente Beuningen https://t.co/DSHN36xHj6 https://t.co/yf3CNXkErD
22hreplyretweetfavorite
wijchenseomroep Ook voor inbrekers breken de feestdagen weer aan https://t.co/7GkjJBOBSW https://t.co/RWN56y77i6
23hreplyretweetfavorite