Illegale afvaldumpingen in Wijchen nemen af

logo Gemeente Wijchen 2017 a Wijchen moet in 2023 schoner zijn

WIJCHEN – Het aantal illegale dumpingen van afval is vorig jaar in Wijchen met 15 procent afgenomen vergeleken met het jaar ervoor. Gemiddeld zijn er jaarlijks tussen de 400 en 500 illegale afvaldumpingen rondom het Wijchens Ven en andere terreinen in het buitengebied. Dat zegt het Wijchense college van B&W dinsdag in antwoord op raadsvragen van het CDA.

Daders zwerfafval moeilijk te achterhalen

Volgens het college zoekt men bij illegale dumpingen naar bewijsmateriaal, zoals adressen van de daders. Als men aanwijzingen vindt, dan gaan de toezichthouders ermee aan de slag. Bij zwerfafval zoals verpakkingsmateriaal en plastic drinkflesjes is het naar mening van het college vrijwel onmogelijk om de daders te achterhalen.

Maatregelen om illegale dumpingen te voorkomen zijn lastig, zo stelt het college. “Deze dumpingen vinden meestal plaats in de avonduren op locaties waar nagenoeg geen sociale controle is. Het gaat hier om asociaal gedrag,” aldus het college.

Regelmatig illegale storting kweekgrond

Ook de hoeveelheid zwerfafval blijft volgens het college redelijk stabiel. Dit soort afval wordt niet geregistreerd en er zijn dan ook geen betrouwbare cijfers over beschikbaar.

In de gemeente Wijchen wordt regelmatig kweekgrond gestort in de openbare ruimte. Dat gebeurt zo’n twaalf tot vijftien keer per jaar. Verder wordt er gemiddeld eens in de twee jaar chemisch afval afkomstig van een XTC-lab aangetroffen, zo stelt het college.

Wijchen moet in 2023 schoner zijn

Het CDA in Wijchen heeft de raadsvragen gesteld omdat er volgens hen bijna wekelijks zwerfafval is te vinden bij het Wijchens Ven en andere plaatsen in het buitengebied. De christendemocraten wijzen erop dat het college beleid heeft vastgesteld, waarin staat dat de openbare ruimte in het jaar 2023 merkbaar schoner moet zijn.

Via mediapartner RN7

2019 0122 Mediapartners Wijchen minder dumpingen  
[advertentie]

#wijchenseomroep