PvdA: "Vegetatie langs Wijchens meer te rigoureus weggehaald"

logo Wijchens Meer rigoreus PvdA ontevreden

WIJCHEN – De PvdA in Wijchen is ontevreden over het groot onderhoud dat heeft plaatsgevonden op de oevers van het Wijchens Meer. Volgens de PvdA is de vegetatie langs het meer op te grote schaal weggehaald.

De gemeente heeft onvoldoende rekening gehouden met de doelstelling om te zorgen voor biodiversiteit, zegt de PvdA. Door de kaalslag bieden de oevers de komende winter geen schuilplaatsen meer voor watervogels en andere diersoorten.

Vogels

Volgens de PvdA is ook de broedgelegenheid voor water- en rietvogels voor komend voorjaar geminimaliseerd. Daardoor zullen soorten als bijvoorbeeld de waterral en rietgors verdwijnen.

De PvdA heeft raadsvragen gesteld over de noodzaak van de rigoureuze maatregelen die zijn genomen. Ook wil men weten hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Oeverplanten en riet

De gemeente zegt dat het vorig jaar vanwege het natte najaar  onmogelijk was om onderhoud te plegen aan de vegetatie langs het meer. Door explosieve groei van wilgen was het nu nodig om de wilgen te verwijderen, zodat overige kruiden en beplanting weer een kans krijgen, aldus de gemeente. In het voorjaar van 2019 zullen kruidensoorten, oeverplanten en riet zich weer herstellen.

Normaal wordt slechts een derde van de begroeiing verwijderd, en blijven er plukjes vegetatie staan, zegt de gemeente in het antwoord aan de PvdA.

Broedgelegenheden

Verder stelt de gemeente dat voorafgaand aan de werkzaamheden de oevers zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van bijzondere soorten en te behouden schuil- en broedplaatsen. De gemeente is van mening dat er nog voldoende broed- en schuilgelegenheden zijn voor de aanwezige dieren. 

Via mediapartner RN7

2018 1204 Mediapartners Gemeente Wijchens Meer  
Foto Gemeente Wijchen  
[advertentie]

#wijchenseomroep